Duurzaamn ondernemen

Betrokken, energiek en oplossingsgericht

CO2-prestatieladder

Het leveren van een positieve bijdrage aan het milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en reduceren van de CO2 uitstoot zijn hot items en niet meer weg te denken uit de manier waarop we werken. Om bewustwording en sturing op reductie van CO2 nog verder te stimuleren heeft het management van Hoeflake bedrijven (hierna Hoeflake genoemd) ervoor gekozen zich op niveau 5 van de CO2-prestatieladder te laten certificeren.

Focus op een duurzame toekomst

De CO2-prestatieladder, welke bestaat uit 5 treden/niveaus, wordt beheerd door de Stichting Klimaat-vriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

De CO2-prestatieladder heeft onderstaande 4 invalshoeken gedefinieerd:

A. Inzicht (in energieverbruik en CO2 emissies)
B. Reductie (doelstellingen t.b.v. verminderen CO2 emissies)
C. Transparantie (communicatie intern/extern, ad hoc/periodiek over inzicht en reductie)
D. Initiatieven (deelname aan CO2 reductie-initiatieven)

Wij zijn met onze Hoeflake bedrijven sinds april 2014 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder op niveau 5. We werken elke dag hard aan onze bijdrage in de CO2-reductie. Op de SKAO site van Hoeflake stellen we ook documentatie beschikbaar ter inzage.

Ik heb een vraag

Hebt u vragen over een van onze diensten?
Laat uw bericht achter op onze contactpagina.